VUONG Thien Cuc

Anh Hữu Hải kính ,

Đã hơn 12 năm không được gặp lại  Anh Chị . Nay , được tin Chị Thiên Cúc đã ra đi vĩnh viễn . Hai em Kiệt và Claudine thật sửng sốt . Hai em xin được phép chia buồn chân thành về nổi đau vừa mới giáng xuống Anh , các cháu Nghĩa , Nhân , Phước và toàn thể gia đình họ VƯƠNG . Đã từ lâu trong Hội Người Việt Nam tại Pháp biết rõ Anh Chị đã gắn bó với tất cả anh chị em trong Hội . Phẩm cách của chị sẽ còn lưu lại lâu dài trong ký ức của mọi người . Sự ra đi của Chị , hai em thấy buồn sâu sắc . Thưa Anh Hải , hai em Kiệt và Claudine xin Anh ghi nhận ở đây sự bày tỏ rất chân thành những tình cảm đau buồn của hai em .  Chúc Chị Thiên Cúc ăn nghỉ .  

CẤN Văn Kiệt et Claudine

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
© Remembrance Book 2019-2022

Are you sure you wish to delete your condolence message ?