In Loving Memory of

IMG_20210130_133330

Balys Kumpelis

NETEKTIS
2021 m. sausio 28 d. netekome atkurtos Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos savanorio, 1991 m. sausio įvykių dalyvio, Aukščiausiosios tarybos gynėjo –BALIO KUMPELIO.
B.Kumpelis gimė 1951 m. kovo 7 dieną Gaižiūnų kaime (dab. Vabalninko seniūnija), mokėsi Vabalninko Balio Sruogos vidurinėje mokykloje, baigė Vabalninko TŪT.
1990 m. Balys pradėjo dirbti Savanoriškosios krašto apsaugos departamente. Nuo 1990 m. lapkričio 1 d. budėdavo Germaniškio, Kvetkų, Jonaičių pasienio punktuose.
1991 m. sausio 11- 12 dienomis jis budėjo Aukščiausios Tarybos rūmuose (dabartinio seimo rūmuose), ruošėsi gynybai. 11-tą dieną rikiuotės metu davė priesaiką. 1992-06-10 už nuopelnus apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.
Iki 1993 m. gruodžio mėn. B.Kumpelis dirbo pasieniečiu, paskui perėjo į savanoriškos krašto apsaugos tarnybą, kurioje išdirbo iki 1998 m. gruodžio 31 d.
Nuoširdžiai užjaučiame, palaikome ir norime paguosti Balio Kumpelio artimuosius, netekusius paties brNETEKTIS
2021 m. sausio 28 d. netekome atkurtos Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos savanorio, 1991 m. sausio įvykių dalyvio, Aukščiausiosios tarybos gynėjo –BALIO KUMPELIO.
B.Kumpelis gimė 1951 m. kovo 7 dieną Gaižiūnų kaime (dab. Vabalninko seniūnija), mokėsi Vabalninko Balio Sruogos vidurinėje mokykloje, baigė Vabalninko TŪT.
1990 m. Balys pradėjo dirbti Savanoriškosios krašto apsaugos departamente. Nuo 1990 m. lapkričio 1 d. budėdavo Germaniškio, Kvetkų, Jonaičių pasienio punktuose.
1991 m. sausio 11- 12 dienomis jis budėjo Aukščiausios Tarybos rūmuose (dabartinio seimo rūmuose), ruošėsi gynybai. 11-tą dieną rikiuotės metu davė priesaiką. 1992-06-10 už nuopelnus apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.
Iki 1993 m. gruodžio mėn. B.Kumpelis dirbo pasieniečiu, paskui perėjo į savanoriškos krašto apsaugos tarnybą, kurioje išdirbo iki 1998 m. gruodžio 31 d.
Nuoširdžiai užjaučiame, palaikome ir norime paguosti Balio Kumpelio artimuosius, netekusius paties brangiausio žmogaus: žmoną Zitą, dukrą Eglę, sūnus- Marių ir Rytį, seserį Audronę, brolius- Joną ir Vytautą.
Biržų krašto muziejus „Sėla“ kartu su muziejaus Vabalninko skyriaus bendruomene
angiausio žmogaus: žmoną Zitą, dukrą Eglę, sūnus- Marių ir Rytį, seserį Audronę, brolius- Joną ir Vytautą.
Biržų krašto muziejus „Sėla“ kartu su muziejaus Vabalninko skyriaus bendruomene

Book Owner: Kumpelis Family
View Condolences (Max 20)
Add New Condolence Message